Schoolgids MAVO2021 - 2022

Download PDF

Disclaimer

Het Anna van Rijn College volgt de wetgeving ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG.) De schoolgids, de nieuwsbrieven en de website bevatten foto’s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van sociale media (o.a. Facebook en Instagram). Voor het gebruik van beeldmateriaal door de school verwijzen wij de ouders naar de toestemmingsmodule in Magister. Alle ouders worden hier aan het begin van het schooljaar van op de hoogte gesteld.

In de meeste maanden van het afgelopen schooljaar kregen we allemaal te maken met de gevolgen van COVID-19, oftewel het coronavirus. De maatregelen vanuit het RIVM en de overheid leidden ertoe dat de scholen een tijdlang hun deuren moesten sluiten en er een periode was waarbij het onderwijs op afstand werd verzorgd. Gelukkig zijn de scholen vlak voor de zomer weer geopend en kunnen we bij de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 ook weer onze leerlingen verwelkomen. Desalniettemin zullen we dit schooljaar nog de gevolgen ondervinden van het coronavirus. Concreet betekent dit dat we als school de RIVM-maatregelen en -adviezen nauwgezet zullen blijven volgen én opvolgen. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat we een gezonde en veilige (leer)omgeving bieden aan onze leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en andere bezoekers aan de school. Tegelijkertijd laten we ons informeren en adviseren door de onderwijssector en volgen we de regelgeving vanuit het Ministerie van OCW omtrent de coronasituatie. Door mogelijke ontwikkelingen rondom het virus dan wel regelgeving kan het zijn dat informatie in deze schoolgids op een bepaald moment niet actueel meer is. De school zal u in die situatie zo zorgvuldig mogelijk van nieuwe informatie voorzien via de gebruikelijke communicatiekanalen.

De schoolgids is bedoeld voor ouders en leerlingen. Om de tekst zo toegankelijk mogelijk te maken hebben wij voor de jij-vorm gekozen. Om de leesbaarheid te vergroten hebben wij het over ‘ouders’ wanneer we ‘ouder(s) en/of verzorger(s)’ bedoelen. Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ‘hij/zij/hen’ en ‘zijn/haar/hen’ gelezen worden.

Anna van Rijn college
Het Anna van Rijn college is een openbare scholengemeenschap met twee scholen onder één dak:

 • Anna Lyceum: voor (tweetalig) havo, (tweetalig) atheneum en tweetalig gymnasium onderwijs. Leerlingen kunnen bovendien starten in een (tweetalige) havo/atheneum-brugklas.
 • Anna Mavo: voor (tweetalig) mavo. Leerlingen starten in een (tweetalige) mavo/havo-brugklas.

Voorwoord

Uitdagend onderwijs, op maat, in een internationaal georiënteerde setting, dát is Anna MAVO!

In deze schoolgids maak je kennis met Anna MAVO, één van de scholen van het Anna van Rijn College. De school is kleinschalig georganiseerd, leerlingen voelen zich veilig en het is bij ons heel gezellig. Er wordt natuurlijk ook hard gewerkt. Naast de gebruikelijke lessen delen we de verantwoordelijkheid voor het leren met elkaar en vragen we leerlingen ook zelf vakken te kiezen. Dat kunnen vakken zijn waar je extra uitleg bij kunt gebruiken of juist vakken waar je meer in wilt verdiepen. Daarnaast is het mogelijk om een eigen talentprogramma samen te stellen. Dit kan door de uitstekende leerlingbegeleiding en omdat we veel gebruik maken van ICT in ons onderwijs. Omdat al onze klassen in een eigen MS Teams omgeving werken is de docent en de begeleiding altijd dichtbij, of we nu online of fysiek lesgeven.

Op de Anna MAVO kun je verschillende opleidingen volgen. Je kunt kiezen tussen één- of tweetalig onderwijs. Alle leerlingen starten in een (tweetalige) mavo/havo brugklas. In het tweede jaar stroom je dan door naar de havo (Anna Lyceum) of de mavo (Anna MAVO). De Anna MAVO en het Anna Lyceum zijn twee scholen onder één dak. Op de tweetalige afdeling krijg je niet alleen les in het Engels, er zijn ook veel extra activiteiten en de leerlingen gaan op uitwisseling. Ook in het Nederlandstalig onderwijs doen we veel aan internationalisering. Zo krijgen de ééntalige leerlingen de mogelijkheid om mee te doen aan uitwisselingen en extra (internationaal georiënteerde) activiteiten. We zijn een kleinschalige en veilige school zijn, waar je uitstekend voorbereid wordt op zowel de havo als het mbo.

Op het Anna vinden we het belangrijk dat iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Daarom hebben we een speciaal talentprogramma voor leerlingen die dat leuk vinden. Denk bijvoorbeeld aan lessen Spaans, vloggen of “Heel Anna bakt”. Het Anna is ook de eerste Microsoft Imagine Academy van Nederland, bij ons kun je allerlei internationaal erkende ICT-certificaten halen. Verder is er een mediagroep met een eigen “Anna van Rijn Kanaal”. We luisteren ook goed naar de leerlingen. Op regelmatige basis heeft de leerlingenraad overleg met de schoolleiding. Er worden dan dingen besproken die jullie belangrijk vinden.

We zijn trots op onze bijzondere openbare school waar hard werken, gezelligheid en talentontwikkeling iedereen verder helpt. Kortom, het Anna van Rijn is een wereldschool in Nieuwegein!

Marco Nomes
Directeur Anna van Rijn College

De manier waarop wij les geven

De wereld om ons heen verandert razendsnel en wij veranderen mee. Internet en sociale media bepalen ons leven en maken communicatie sneller, afwisselender en persoonlijker dan ooit. Op je eigen manier kun je overal informatie vandaan halen. Ons onderwijs speelt daarop in. Wij houden rekening met jouw leervoorkeur door verschillende soorten lessen en leerroutes aan te bieden. Een intensieve en persoonlijke begeleiding is daarbij onmisbaar. Laptops en een digitale leeromgeving zijn onze eigentijdse hulpmiddelen. Kortom, echt modern onderwijs!

Anna MAVO

Leren gaat het best als je het kunt doen in een omgeving die veilig en vertrouwd aanvoelt. Vandaar dat onze Anna MAVO kleinschalig en overzichtelijk is. Met een eigen aula, veel eigen lokalen en eigen docenten voor jou en je klasgenoten. Natuurlijk zorgen we voor voldoende uitdaging met een extra zevende eindexamenvak en, voor wie dat wil, talentprogramma’s als de Microsoft Imagine Academy, lessen Spaans, het bouwen van een website en de speciale danslessen.

Uitdaging is leuk. Het brengt je verder. Daarom bieden we naast een mavo/havo-brugklas ook een tweetalige mavo/havo-brugklas aan. Verderop in de schoolgids vind je meer informatie over de tmavo/havo-brugklas. In de brugklas leren we je kennen. Je leert ook jezelf kennen. Samen ontdekken we wat de beste studie aanpak voor je is. Je hebt een eigen mentor die je coacht en met wie je veel contact hebt. Samen komen we het verst!

Leren in jouw tempo, op jouw manier

Niet iedereen leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. Daarom zorgen wij voor verschillende soorten lessen en verschillende leerroutes, helemaal afgestemd op jouw leerstijl en talenten. Geen eenrichtingsverkeer tussen leraar en klas, maar voortdurende feedback zodat jij kunt werken aan jouw leerpunten. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat je uiteindelijk op het juiste niveau terechtkomt, zodat je met een diploma van school gaat. De mentor zal jouw leertraject dan ook steeds met je bespreken en daar waar nodig bijstellen.

Digitale leeromgeving en gebruik laptop

Lessen volg je op het Anna niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten! Daarvoor gebruiken wij de elektronische/digitale leeromgeving It's Learning (ELO). Een digitale leeromgeving kan natuurlijk niet zonder een goed gebruik van computers. Al onze leerlingen hebben de beschikking over een laptop. In de onderbouw leer je werken met de nieuwste versies van de belangrijkste programma’s, waarbij je ook internationaal erkende MOS (Microsoft Office Specialist)-certificaten kunt halen. Alle leerlingen kunnen binnen de kortste keren supersnel met computers werken. Het Anna van Rijn College is dan ook de eerste Microsoft Imagine Academy in Europa! Met de laptop kun je optimaal gebruik maken van alle digitale mogelijkheden die het Anna MAVO je biedt. Om ervoor te zorgen dat je de digitale leeromgeving altijd op school kunt gebruiken, hebben wij in het hele gebouw Wifi.

De lessen op het Anna

Modern onderwijs met op maat gesneden leertrajecten vraagt om een gevarieerde lesindeling. Daarom heeft de Anna MAVO vier soorten lessen met een verschillende lengte, die deels door de leerlingen zelf gekozen kunnen worden en waarin verschillende leerstijlen aan bod komen.

A-lessen

Een Anna-les (A-les) is een basisles van 70 minuten. In deze les ga je na of je alles van It’s Learning hebt begrepen, krijg je (extra) uitleg en ga je aan het werk met begeleid oefenen, toepassingsopdrachten, groepswerk, rollenspelen, etc.

R-lessen

Verder zijn er remedial-lessen (R-lessen) van 40 minuten. In deze keuzewerktijd kun jij je voor een vak bijspijkeren of je verdiepen onder begeleiding van een docent. Zo voorkom je achterstanden. Samen met de mentor bekijk je twee keer per periode welke R-lessen je gaat doen. Iedere dag is er een R-les op een vast moment ingeroosterd. In klas 1 en 2 wordt twee keer per week een R-les gebruikt voor mentorzaken; in klas 3 en 4 is dat één R-les.

Ook zijn er speciale R-lessen waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven, zoals typelessen, Microsoft Office, Microscopie, etc.

T-lessen
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 komen in periode 3 en 4 in aanmerking voor T(alent)- lessen. Als je aan bepaalde criteria voldoet, dan kun je kiezen uit verschillende lessen waarbij je kunt denken aan Spaans, Frans, het bouwen van een website, Heel Anna Bakt (kooklessen) etc.

Persoonlijke begeleiding

Een goede persoonlijke begeleiding is erg belangrijk. Vandaar dat in klas 1 en 2 iedere week twee R-lessen worden gebruikt voor overleg met je mentor (in klas 3 en 4 is dat één R-les). In deze uren bespreek je je voortgang en leer je studievaardigheden. In overleg met je mentor bepaal je zelf voor een deel je eigen rooster. Ook kun je bij je mentor met uiteenlopende vragen terecht. Daarnaast word je natuurlijk ook begeleid door de vakdocenten en kun je voor bepaalde schoolzaken terecht bij je teamleider en decaan. Je mag veel zelf bepalen, maar je staat er niet alleen voor!

Talentprogramma’s

Niet alleen bij de verschillende vakken, maar ook daarbuiten helpen we jou om je talent verder te ontwikkelen. ICT vinden wij zo belangrijk dat wij je leren werken met de nieuwste versies van de belangrijkste programma’s, waarbij je ook internationaal erkende MOS-certificaten kunt halen. Alle leerlingen kunnen binnen de kortste keren supersnel met computers werken. Ook besteden we al in de brugklas veel tijd aan creatieve projecten. Met theater, muziek, dans en beeld. Je kunt speciale talentlessen volgen. Zo is onze film- en theaterclub Studio 1punt46 een talentklas voor leerlingen vanaf klas 3.

Leerjaren

Op de Anna MAVO werken we met een éénjarige brugklas (een dakpanklas mavo/havo), waarna de leerlingen doorgaan naar het tweede leerjaar van de mavo of de havo. Dat geldt ook voor de tweetalige mavo/havo brugklas.In het derde jaar van de mavo beginnen we al met de voorbereidingen op het vierde en laatste leerjaar, het eindexamen. Zo worden de vakken maatschappijleer en CKV al in klas 3 afgerond. De behaalde beoordelingen voor deze vakken komen op je cijferlijst te staan die je ontvangt bij je eindexamen. Daarnaast zijn er vakken waarbij in klas 3 al delen van het examenprogramma worden afgerond met een cijfer dat meetelt voor je examen.


Kernwaarden

Het Anna van Rijn College is een openbare school en toch ook bijzonder. Ons motto is: samen werken aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat. Dat houdt het volgende voor leerlingen en medewerkers van het Anna in:

 • Ik vind een goede sfeer waar ik mijzelf kan zijn, belangrijk. Die heb je bij mij op school en daar werk ik zelf aan mee.
 • Ik laat zien wat ik in huis heb en ik probeer te leren wat ik nog niet kan. Dat durf ik, want bij mij op school mag je fouten maken.
 • Ik leer het beste als ik uitgedaagd word. Daarom heeft mijn school veel niveaus en uitdagingen voor alle leerlingen.
 • Ik ben anders dan jij. Dat maakt me benieuwd naar jou en jouw achtergrond. Daar ga ik met respect mee om. Zo leer ik op school wat ik later ook wil kunnen: goed omgaan met anderen.
 • I represent Anna and I realise that the world that I live in, has an increasing international focus. I want to learn how to communicate with people in English and how to work together with them. My school gives me this opportunity in bilingual as well as all other classes.
 • Ik heb docenten die hart hebben voor hun leerlingen en passie voor hun vak.
 • Ik zet me in om te leren op school, ook buiten de les.
 • Ik houd van afwisseling, dat houdt mij bij de les.
 • Ik heb soms een extra steuntje in de rug nodig. Daarom kan ik terecht bij mijn mentor, mijn juniormentor (dat is een leerling uit de bovenbouw), de remedial teacher en de vertrouwenspersoon.
 • Ik weet waar ik aan toe ben op school. Anna’s omgangsregels zorgen voor duidelijkheid en rust. Dan leer ik beter.

We zijn een school waar je je snel thuis voelt. Dat houden we ook graag zo, want dan leer je beter. Daarom werken we aan een plezierige, laagdrempelige sfeer. Je kunt alle medewerkers aanspreken. Dat geldt voor de docenten, de conciërges, de mentor, de teamleider, de leerlingenadministratie, de directeur, kortom voor iedereen.

De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Om die soepel te laten verlopen krijgen de brugklassers een introductieprogramma. Voor de zomervakantie leer je je mentor en klasgenoten al kennen. We beginnen het nieuwe schooljaar met een aantal wendagen. Je doet een leuke puzzeltocht, leert al snel hoe het eraan toegaat op school en je maakt vrienden in de klas.

Samen werken we aan een veilige leeromgeving. Daarom hebben we duidelijke gedrags- en omgangsregels en houden we voldoende toezicht (zie bijlagen). We verwachten van jou dat je de regels naleeft. Eigenlijk net als thuis. Eén regel willen we speciaal noemen: zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van medeleerlingen en/of medewerkers mag je van hen geen foto’s of filmpjes maken of uitspraken van hen publiceren.

Tweetalig onderwijs en internationalisering

Onze wereld is internationaal. Daar moet je je op voorbereiden. Via internet, e-mail en apps heb je net zo makkelijk contact met je klasgenoten als met iemand aan de andere kant van de wereld. Dat heeft wel gevolgen. Om de interactie met de grote wereld aan te kunnen, is het belangrijk al vroeg ruimer te leren denken, internationaal te leren denken.

Door kennis te maken met andere culturen binnen en buiten Europa leer je verder te kijken dan je neus lang is. Wij vinden dat belangrijk. Niet alles wat Nederlanders normaal vinden is voor anderen even vanzelfsprekend. Bij ons leer je daarmee omgaan.

We hebben partnerscholen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Denemarken, Italië en zelfs China! Ook hebben we een partnerschool in Rundu (Namibië), waarvoor we geld inzamelen zodat aidswezen ook naar school kunnen. Daarnaast zijn er internationale projecten, uitwisselingen en excursies.

MAVO: tweetalig en internationaal

Anna MAVO biedt ook een tweetalige opleiding aan en een (t)mavo/havo brugklas. Daarmee heeft het Anna van Rijn College een aanbod wat nergens anders in de regio mogelijk is. Het Anna van Rijn College heeft zich aangesloten bij ruim 25 pioniersscholen in Nederland die deze vorm van onderwijs ook voor de leerlingen in de mavo mogelijk maken. Het past bij de lange traditie van tweetalig onderwijs die onze school heeft. Eerst in het vwo en later uitgebreid naar havo en daarna dus ook de mavo.

Tweetalige brugklas mavo/havo

Er is een tweetalige brugklas mavo/havo. Dit is een éénjarige brugklas. Dat betekent dat elke leerling na het eerste leerjaar doorstroomt naar de tweede klas van de (t)mavo of de (t)havo. De vakken die de leerlingen krijgen in het Engels tijdens het eerste leerjaar zijn: Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen en LO. Bij sommige vakken werken we tijdens projecten in het Engels. Uiteindelijk hebben de leerlingen die met een mavo-diploma van school gaan 30% van hun onderwijstijd in het Engels gehad. Als een leerling na klas 1 doorstroomt naar de (t)havo, dan komt deze leerling zelfs aan 50% Engels van de onderwijstijd. Dit zijn standaarden die zijn opgesteld door het Nuffic, een landelijke organisatie die de kwaliteit van het tweetalig onderwijs (TTO) bewaakt. Naast de lessen die in het Engels worden gegeven, worden er ook veel extra activiteiten georganiseerd in het kader van tweetaligheid en internationalisering. Denk dan aan een studiereis, een uitwisseling en internationale (theater-)gezelschappen die onze school bezoeken.

Even wennen.

Tweetalig onderwijs houdt in dat je steeds meer Engels zult spreken, zo’n 30% van de lestijd. In het begin is het waarschijnlijk even wennen, maar natuurlijk gaan we dat geleidelijk opvoeren. Je krijgt het snel onder de knie, waardoor je Engels binnen no-time goed zal zijn!
Ook krijgen leerlingen een Cambridge certificaat aan het einde van hun tweetalige mavo-opleiding.

In alle vier de leerjaren doe je internationale projecten. Al in de eerste klas wordt gestart met internationale projecten en een afsluitende internationaliseringsweek. In klas twee is een internationale activiteit voorzien waarbij de leerlingen naar Engeland gaan. In leerjaar 3 vindt er een uitwisseling plaats met een Deense school. Leerlingen gaan naar Aalborg en leerlingen uit Aalborg komen naar Nederland. Je leert hierdoor leerlingen van buitenlandse scholen kennen.

Met de (t)mavo/havo op het Anna ben je dus niet alleen goed voorbereid op het mbo of de (t)havo (en daarna het hbo), maar ook op een internationale wereld. Daarbij is doorstroom naar het groeiend tweetalig aanbod in mbo/hbo ook makkelijker voor je geworden.

Leerlingbegeleiding

Op de Anna MAVO vinden wij het belangrijk dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Sommige leerlingen kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken. Gelukkig staan de docenten en bovenal de mentor altijd klaar om te helpen. De docenten maken deel uit van een vast team dat leerlingen begeleidt. De lesgevende docenten van een klas spreken minimaal vier keer per schooljaar over de leerlingen in een leerlingenbespreking, zo komen eventuele problemen in een vroeg stadium aan het licht. Door deze manier van werken kunnen we snel reageren en als dit nodig mocht zijn samen met de leerling en zijn/haar ouders een actieplan bedenken.

Bij wie kan een leerling terecht?

Mentor

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Hij/zij houdt samen met de leerling de studieresultaten en het welbevinden in de gaten, geeft advies en begeleidt de leerling bij onder andere studie- en planvaardigheden. De mentor let ook goed op de sfeer in de klas. Leren gaat tenslotte beter als iedereen zich op zijn/haar gemak voelt. Elke week is er een mentoruur waarin het bovenstaande aandacht krijgt. Voor ouders en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt; vragen kunnen telefonisch of via de mail gesteld worden.

Teamleider

Het team maakt afspraken over de aanpak van klassen en individuele leerlingen. Elk team heeft een teamleider; hij/zij houdt toezicht op de gang van zaken in het team.

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider helpt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen hebben een arrangement toegewezen gekregen vanuit het samenwerkingsverband. Zie het kopje: ‘Extra aandacht nodig’.

Remedial Teacher

Leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD of vorm van autisme geven we bij het maken van toetsen extra tijd. Daarnaast wordt er in de onderbouw remedial teaching aangeboden aan leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie, die een verklaring hebben voor dyslexie of dyscalculie. Deze leerlingen kunnen dan onder andere op het gebied van leesvaardigheid, spelling en rekenvaardigheden ondersteuning krijgen.

De remedial teacher (RT-docent) adviseert docenten hoe te handelen en bekijkt wat de leerling nodig heeft aan hulpmiddelen. Daarnaast kan hij/zij ook kijken of het verstandig is als een leerling extern onderzocht wordt op dyslexie of dyscalculie.

Decaan

Tijdens hun schoolloopbaan moeten de leerlingen een aantal keren een keuze maken. Aan het einde van klas 2 is dat de profielkeuze voor de bovenbouw en de examenklas. En in de eindexamenklassen moeten de leerlingen natuurlijk besluiten op welke manier ze hun opleiding zullen voortzetten na de Anna MAVO. Samen met de mentoren begeleidt de decaan deze keuzeprocessen. Ook ouders kunnen contact opnemen met de decaan als het gaat om zaken die te maken hebben met studie en beroep. Voor informatie: kgraaff@annavanrijn.nl

Vertrouwenspersoon

Er kunnen op school of thuis dingen spelen waarover een leerling met iemand in vertrouwen wil spreken. De leerling kan hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze luistert, geeft advies en maakt afspraken met de leerling over verdere actie. Voor informatie: ajansen@annavanrijn.nl

Orthopedagoog

De orthopedagoog coördineert de zorg om leerlingen die dit nodig hebben. Dit kan gaan om bijvoorbeeld leerlingen die langdurig ziek zijn, die moeite hebben goed te functioneren in de klas, die teruggetrokken zijn, gepest worden of pesten. Zij geeft advies aan docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, teamleiders, etc. in hoe zij kunnen handelen. Zij heeft gesprekken met ouders, mentor en leerling om de zorg af te stemmen. In enkele gevallen begeleidt zij ook zelf leerlingen. Voor informatie: damrino@annavanrijn.nl

Zorgcoördinator

Elk team heeft een eigen zorgcoördinator, waarbij leerlingen terecht kunnen met sociale en emotionele problematiek. Ook houdt de zorgcoördinator zaken als verzuim en ziekte in de gaten. Voor meer informatie: 030-6040900.

Jeugdarts

Als een leerling veel ziekteverzuim heeft, dan wordt de jeugdarts om advies gevraagd. Hij/zij is verbonden aan de GGD Midden Nederland. De jeugdarts kan leerlingen uitnodigen voor een gesprek of bij een overleg met ouders op school aanschuiven.

Juniormentor

Elke brugklas heeft twee juniormentoren. Dit zijn leerlingen uit de hoogste leerjaren. Zij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor de leerlingen. Bij deze mentoren kunnen leerlingen hun verhaal kwijt of om hulp vragen. Voor leerlingen is het fijn om vragen te kunnen stellen aan hun juniormentoren of om gewoon een praatje te maken.

Juniordocent

Een juniordocent is een leerling uit de midden- of bovenbouw die, tegen een kleine vergoeding, leerlingen helpt met vakken die ze moeilijk vinden. Na overleg met de mentor en de vakdocent kunnen ouders hun kind opgeven voor deze hulp. Nadere informatie en een formulier zijn verkrijgbaar bij mw. Van Sloten (isloten@annavanrijn.nl). Op It’s Learning staat ook een aanvraagformulier.

Extra training nodig?

In de school bieden we aan leerlingen die dit nodig hebben trainingen aan. Als een leerling negatieve spanningen voelt tijdens het maken van toetsen, dan kan hij/zij een faalangstreductietraining volgen. Als een leerling moeite heeft in het sociale verkeer of hier meer zelfvertrouwen in nodig heeft, dan biedt de school psychomotorische therapie aan. De mentor signaleert welke leerlingen dit nodig hebben en bespreekt dit vervolgens met de leerling en zijn/haar ouders.

Een plek nodig om huiswerk te maken?

De school biedt ook de mogelijkheid, voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, om deel te nemen aan de huiswerkklas. Dit brengt geen extra kosten met zich mee en vindt plaats op twee momenten per week. De huiswerkklas geeft leerlingen een rustige plek om onder toezicht van een docent hun huiswerk te maken.

Extra aandacht nodig?

Soms hebben leerlingen om uiteenlopende redenen extra begeleiding nodig. Dat kan blijken uit informatie die de school ontvangen heeft van de bassischool, uit de resultaten van het instroomonderzoek of naar aanleiding van zaken die de mentor of docenten signaleren. Het kan bijvoorbeeld gaan om spellingsproblemen, dyslexie, ADHD of een autisme spectrum stoornis. Dyslectische leerlingen, die een officiële diagnose hebben, geven we extra tijd bij het maken van toetsen. Daarnaast krijgen sommige leerlingen Remedial Teaching als ze in de onderbouw moeite hebben met het leren van taal.

Voor een beperkt aantal leerlingen met problemen in hun ontwikkeling, een visuele of auditieve handicap is er extra begeleiding. Een arrangement is hierin een vereiste. Als men een arrangement bij het samenwerkingsverband aan wil vragen, beslist de school op basis van criteria of de leerling hiervoor in aanmerking komt. Voor informatie: eslot@annavanrijn.nl

De begeleiding van de leerling met arrangement heeft als doel de leerling te ondersteunen, zodat hij/zij adequaat kan functioneren op school en zijn/haar diploma kan halen. Onder adequaat schools functioneren wordt verstaan: cijfers halen waarmee overgegaan of een diploma wordt gehaald, werkhouding waarmee leerrendement ontstaat, gedrag dat niet storend is voor het leerproces van klasgenoten én het belangrijkste, dat de leerling ‘goed in zijn vel zit’ en zonder tegenzin naar school gaat.

De begeleiding wordt gegeven in de vorm van een trajectklas en bestaat uit; coachen van de leerling in het oplossen van problemen (bijvoorbeeld in contact met de docent en klasgenoten, moeite om huiswerk te noteren in de agenda, etc.), opvang in de pauzes voor een rustige pauzeplek, deels opvang onder schooltijd bij een aangepast rooster of het tijdelijk niet in de klas kunnen zijn, hulp bij het plannen en organiseren van de les- en leerstof, een ruimte om na schooltijd huiswerk te maken en adviseren van docenten in hoe om te gaan met de leerling.

Wat te doen bij pesten?

De school moet voor elke leerling een veilige plaats zijn. Pesten vinden wij onacceptabel. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het fenomeen ‘pesten’. Daarnaast is een antipestprotocol aanwezig in de school. Toch kan het voorkomen dat een leerling zich gepest voelt. Pesten gebeurt subtiel en is voor medewerkers in de school niet altijd te signaleren. Het is daarom erg belangrijk dat de leerling of zijn ouders aan de mentor vertellen dat er sprake is van pesten. Vervolgens kunnen de vertrouwenspersoon, de teamleider en/of de orthopedagoog hier ook een rol in spelen . In overleg met de leerling en zijn of haar ouders wordt een plan gemaakt om het pesten te laten stoppen. Er wordt regelmatig geëvalueerd met de leerling of het pesten daadwerkelijk is gestopt; als dit niet het geval is dan wordt het plan bijgesteld.

Wat te doen bij ongeoorloofd verzuim?

Op het Anna hebben we een verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator registreert en signaleert onregelmatigheden. Bij ongeoorloofd verzuim moet de leerling de gemiste uren inhalen. Als een leerling veel ongeoorloofd verzuim heeft, dan kan hij/zij worden opgeroepen voor het “preventief leerplicht spreekuur” op school. In dit gesprek spreekt de leerplichtambtenaar met de leerling over wat de gevolgen kunnen zijn als het verzuim aanhoudt. Als het verzuim aanhoudt, worden de leerling en zijn/haar ouders uitgenodigd voor een officieel gesprek met de leerplichtambtenaar. Dit gesprek kan plaats vinden op school of op het Stadhuis. Bij dit gesprek kunnen betrokkenen van school aanwezig zijn. Het is aan de leerplichtambtenaar om te bepalen of er een sanctie komt en welke deze is. De school is verplicht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig is.

Wat te doen bij ziekteverzuim?

De mentor is de belangrijkste contactpersoon als een leerling ziekteverzuim heeft. Ouders en de leerling houden de mentor op de hoogte van het ziekteproces. De mentor regelt dat de leerling op de hoogte is van de te maken lesstof en regelt wanneer de leerling zijn toetsen kan inhalen.

Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim, dan wordt de zorgcoördinator erbij betrokken. Afhankelijk van het ziekteverzuim wordt de leerling aangemeld bij de jeugdarts. Ook vinden er, afhankelijk van het ziekteverzuim, gesprekken op school plaats met ouders en de leerling om de zorg af te stemmen en een schoolgang wellicht op te bouwen. Bij deze gesprekken kan ook de leerplichtambtenaar aanschuiven.

Welke overlegvormen zijn er?

Mentorenoverleg

Regelmatig vindt er een mentorenoverleg plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zijn alle mentoren van een leerjaar aanwezig en bespreken zij aspecten die relevant zijn voor het leerjaar waar zij verantwoordelijk voor zijn. De zorgcoördinator wordt ook regelmatig bij deze bijeenkomsten uitgenodigd, zodat zij ook op de hoogte is van wat er speelt.

Leerlingenbesprekingen

De docenten van een klas bespreken de leerlingen drie keer in een jaar tijdens een leerlingenbespreking. De teamleider zit deze besprekingen voor. Tijdens deze besprekingen wordt er gekeken wat een leerling nodig heeft om het naar zijn zin te hebben in de klas en hoe de studieresultaten verhoogd kunnen worden. Eventueel wordt een handelingsplan voor een leerling geschreven of een groepsplan voor de klas.

Zorghelpdesk

De zorghelpdesk is de interne zorgcommissie van de school. Dit zorgoverleg bestaat uit de orthopedagoog en de zorgcoördinatoren; eventueel zijn de teamleiders, remedial teacher, de leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon en/of schoolmaatschappelijk werk aanwezig. In dit overleg worden leerlingen besproken waar zorg over is en wat nodig is voor de leerling om weer goed te functioneren op school. Uitgangspunt hierbij is om de leerling, mentor en de ouders erbij te betrekken en de zorg af te stemmen.

Zorg Advies Team

De school overlegt geregeld met instanties buiten de school over leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Zo werken we met een Zorg Advies Team dat bestaat uit vertegenwoordigers van school, van de jeugdhulpverlening, de politie, GGD en de leerplichtambtenaar. Ouders en leerling worden om toestemming gevraagd als de orthopedagoog een leerling wil inbrengen in het Zorg Advies Team.

Cultuur

Cultuur vinden we ook belangrijk om je talenten te helpen ontplooien. In de onderbouw organiseren wij als school een zeer gevarieerd aanbod aan dans-, muziek- en theatervoorstellingen en krijg je lessen drama, muziek, dans en beeldende vorming. Alle leerlingen in leerjaar 3 krijgen het vak CKV (culturele kunstzinnige vorming). Daarin maak je kennis met allerlei vormen van kunst en cultuur. Je kunt in de bovenbouw tekenen als eindexamenvak kiezen. We zijn trots op het werk van onze leerlingen; je ziet het dan ook door de hele school hangen.

Naast de lessen zijn er volop culturele activiteiten op de Anna MAVO. Je kunt op diverse podia je talenten laten zien en podiumervaring opdoen. In de Anna van Rijn zaal, maar ook op andere plekken bieden we een podium voor het vele talent dat op onze school aanwezig is. We zetten de belangrijkste culturele evenementen die voor en vaak ook door leerlingen worden georganiseerd op een rijtje:

• De Revue. De Anna van Rijn revue is een begrip geworden en niet alleen op onze school. Diverse performances op het gebied van muziek, dans en cabaret volgen elkaar in rap tempo op in een wervelend programma. Leerlingen van de eerste tot en met de zesde klas laten zien wat ze kunnen. De algehele presentatie, organisatie, decor, licht en geluid: allemaal leerlingenwerk!

• Café Chantant. Kleinschaliger dan de revue. In een intieme sfeer laten leerlingen en docenten horen wat ze op muzikaal terrein in hun mars hebben.

• Studio 1Punt46. Elk jaar maakt ons talentprogramma Studio 1Punt46 een grootse theatervoorstelling, waarbij er geacteerd, gemusiceerd en vaak ook gedanst wordt. Wij maken een moderne bewerking van een stuk uit het theatercanon, elk jaar aansluitend op het curriculum van een van de talen die onze school aanbiedt.

• Anna van Rijn lezing. Hoogleraren, staatssecretarissen, ministers, Europarlementariërs ... een lange rij sprekers heeft op de jaarlijkse Anna van Rijn lezing al een betoog gehouden over een actueel onderwerp dat een raakvlak heeft met het onderwijs. Een discussie met leerlingen maakt deel uit van de traditie van deze lezing.

• Cultuurdag. In samenwerking met theater De Kom (leerjaar 3).

• Red Nose Day In actie voor leerlingen in Rundu. De rode neuzen staan voor onze Red Nose Day; een dag vol leuke, creatieve en gezellige activiteiten vlak voor de kerstvakantie. De Red Nose Day is een initiatief van het Anna om geld in te zamelen voor de Rundu secundary school in Namibië. Nieuwegein heeft met Rundu een stedenband. Er is een zeer actieve werkgroep binnen de gemeente Nieuwegein met wie wij samenwerken. De afgelopen jaren hebben we deze speciale sponsor- en actiedag op ons programma staan. En met succes: jaarlijks kunnen we met gesponsorde activiteiten op school (sportieve uitdagingen o.a. sponsorloop, verkoop oliebollen en poffertjes, creatieve workshops, veilingen, etc.) een substantiële bijdrage leveren aan de leerlingen van de secundary school in Rundu.

• Overig. Verder is er nog veel meer te doen op school naast de lessen. Enkele keren per jaar organiseren we een schoolfeest en de examenleerlingen vieren hun laatste schooldag met een gala. Ook Sinterklaas vieren we op zijn Anna’s. Op sportdagen kun je je van je sportieve kant laten zien en vanaf de vierde klas behoort zelfs een hele week skiën tot de mogelijkheden.

Eetcultuur: de gezonde kantine geen wens maar eis!

Scholen in Nederland ontvingen vanuit het voedingscentrum het introductiepakket: ‘De Gezonde schoolkantine aan de slag!’. Onze schoolkantine werkt in lijn met deze regelgeving, en heeft dit vastgelegd in haar beleid. Onze schoolkantine voldoet aan de ‘Richtlijnen Gezonde Schoolkantine’. Wij hebben in 2019 de Gouden Schoolkantineschaal behaald. Goud betekent dat het aanbod ten minste voor 80% uit betere keuzes bestaat.

De basisregels zijn:

 • het aanbieden van betere keuzes per productgroep
 • het opvallend plaatsen van betere keuzes
 • het stimuleren van water drinken

In het assortiment zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd om nog beter te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Zo zijn er snackkomkommers en -tomaatjes toegevoegd. Ook is er de mogelijkheid voor een maaltijd in de vorm van magere yoghurt met muesli en/of fruit in het assortiment. De school voldoet aan de gestelde richtlijnen.

Communicatie

Wij geloven in goede communicatie als een manier om het leren te bevorderen. Daarom informeren we jou en je ouders op de onderstaande manieren. We verwachten dat je ons vertelt als er iets belangrijks aan de hand is. Dat geldt overigens ook voor je ouders.

Magister 6

Je kunt online je schoolgegevens inzien via ons leerlingvolgsysteem. Je krijgt een inlogcode en wachtwoord voor Magister 6. Magister 6 draait op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en ook op je smartphone. Het is toegankelijk via een browser. Er zijn ook apps. We verwachten dat je ouders geregeld (mee)kijken hoe je ervoor staat. Zij krijgen ook een inlogcode en wachtwoord voor Magister 6.

Zermelo

Zermelo is het roosterprogramma waar het Anna van Rijn College mee werkt. In Zermelo kunnen de leerlingen hun rooster inzien en daarnaast kunnen de leerlingen in Zermelo zich aanmelden voor de keuzelessen. Zermelo is beschikbaar via de website en ook via de Zermelo app op je telefoon.

Het rapport

De studieresultaten zijn het gehele schooljaar in te zien via Magister, samen met een voortschrijdend gemiddelde per vak over het gehele schooljaar. Voor bevordering gaan we uit van de voortschrijdend gemiddelde cijfers. Aan het einde van elk schooljaar ontvang je een geprint rapport van  je studieresultaten.

Anna Actueel

Anna Actueel is een e-zine bestemd voor ouders en leerlingen en verschijnt periodiek.

Elektronische leeromgeving (ELO)

It’s Learning is de elektronische leeromgeving (ELO) die we inzetten voor de communicatie tussen docenten, leerlingen en ouders. Hier vind je voor bijvoorbeeld planners, extra digitaal materiaal, (diagnostische) toetsen en overige digitale leermaterialen voor de verschillende vakken. Gemaakte opdrachten moeten ook vaak via It’s Learning worden ingeleverd. Communicatie met leerlingen vindt ook plaats via It’s Learning. De ELO zetten we ook in bij de begeleiding van projecten en het opstellen van een portfolio. Alle leerlingen krijgen een Anna van Rijn e-mailadres, waarmee de Office-programma’s kosteloos te downloaden zijn.

Microsoft Teams

Microsoft Teams is naast Word, PowerPoint, Outlook en Excel één van de programma’s van Microsoft 365. Microsoft Teams wordt gebruikt voor het geven van online lessen. Ook één op één gesprekken of overleggen binnen werkgroepen kunnen online binnen Microsoft teams plaatsvinden.

De website

Op de website bevindt zich algemene en achtergrondinformatie over de school.

Sociale media

Het Anna van Rijn College maakt steeds vaker gebruik van sociale media om zo activiteiten die plaatsvinden met jou en je ouders te delen. Wil je ook op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en Instagram en like de pagina’s!

Ouderavonden

Voor alle klassen en leerjaren organiseren we ouderavonden. Deze vinden meestal plaats aan het begin van het schooljaar. Je ouders ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging. Een overzicht van de ouderavonden kun je vinden in de jaarplanning op It’s Learning.

Ouderspreekavonden

Na het eerste en tweede rapport kunnen je ouders met je mentor en je docenten praten over jouw vorderingen. Je ouders kunnen zich hiervoor na ieder rapport inschrijven via het leerlingvolgsysteem Magister. Na het derde rapport is de mentorspreekavond. Inschrijving voor deze avond gebeurt ook via Magister. De data voor de ouderspreekavonden staan in de jaarplanning op It’s Learning.

De ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders van de leerlingen. Deze raad bevordert het contact tussen ouders en school en denkt mee over belangrijke schoolzaken. De leden van de ouderraad zijn aanwezig bij bijvoorbeeld de ouderavonden, open dagen en diploma-uitreikingen. Verder organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond. En vanzelfsprekend onderhoudt de ouderraad ook contact met de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad.

Meer over de ouderraad kun je vinden op It’s Learning en de website van de school. Je kunt ook contact opnemen met de ouderraad via de e-mail: ouderraad@annavanrijn.nl.

Communicatie van de kant van school

Voor goede leerresultaten van de leerlingen is goed contact tussen school en ouders essentieel. E-mail speelt een belangrijke rol hierin. Wij versturen de meeste informatie aan ouders naar de in Magister geregistreerde e-mailadressen. Daarom moeten wij altijd beschikken over het actuele e-mailadres van ouders. Wijziging van het e-mailadres kunt u doorgeven aan leerlingenadministratie@annavanrijn.nl.

Als jij onverwacht absent bent, dan belt school je ouders. Je mentor of teamleider kunnen ook van e-mail gebruik maken om jou of je ouders ergens over te informeren. Daarom vragen wij bij aanmelding ook naar het e-mailadres waarop we je ouders kunnen bereiken.

Communicatie van de kant van de ouders en de leerlingen

Naast informatie van onze kant rekenen we erop dat je ons op de hoogte stelt als er iets is wat we zouden moeten weten. Een telefoontje of mailtje naar je mentor is meestal de beste eerste stap. Elke mentor deelt aan zijn leerlingen mee wanneer en hoe hij bereikbaar is. Jij kunt contact opnemen met je teamleider als je mentor je niet verder kan helpen.

Bij een groter probleem kunnen ook je ouders dat doen. Bovenstaande maakt duidelijk dat we proberen aangekaarte problemen in goed overleg op te lossen.

Klachtenregeling

Zoals iedere school beschikt ook het Anna van Rijn College over de wettelijk vereiste klachtenregeling. Deze regeling is alleen van toepassing als u met een klacht niet eerst ergens anders binnen de organisatie terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Daar doen we uiteraard ons uiterste best voor. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Deze regeling is te vinden op It’s Learning en dan op het oudergedeelte van deze site.

Ziekmelding

Als je ziek bent vragen wij je ouders dit vóór 8.30 uur te melden. Dat kan per mail: verzuim@annavanrijn.nl en eventueel ook via de telefoon ( 030 60 40 900). Op de dag dat je weer naar school komt, moet je het groene verzuimbriefje inleveren als je dit ontvangen hebt van de receptie als je gedurende de dag ziek naar huis gegaan bent. Als je ‘s morgens telefonisch of per mail ziekgemeld bent door je ouders, moeten zij telefonisch contact opnemen via 030 60 40 900 of een mail sturen naar verzuim@annavanrijn.nl voor een betermelding als je weer naar school komt. Wij vragen je ouders ook geoorloofd verzuim van tevoren schriftelijk te melden. Wanneer een kind ziek naar huis gaat, worden de ouders van onderbouw-leerlingen opgebeld en de ouders van bovenbouw-leerlingen krijgen een mail die binnen 24 uur beantwoord dient te worden, anders worden de gemiste lesuren aangemerkt als spijbel uren.

Verzuimafspraken bij de les lichamelijke opvoeding (LO)

Het kan voorkomen dat je wel naar school toe gaat, maar je niet zo fit voelt of zelfs een blessure hebt. Als je op die dag LO op het rooster hebt staan, is het belangrijk om wél naar die les te gaan en ook je sportkleding mee te nemen. In overleg met je docent wordt dan gekeken of je (een gedeelte van) de les toch mee kunt doen.

Wanneer je echt ernstig geblesseerd bent of langdurig ziek bent, is het aan de teamleider en de LO-docent om afspraken te maken over je aanwezigheid bij de les. Zonder deze afspraken is je afwezigheid bij de les LO vanzelfsprekend niet geoorloofd. Voor meer informatie over de lessen LO verwijzen we je naar het boekje ‘LO en Schoolsport’, dat iedere leerling krijgt uitgereikt tijdens zijn allereerste les LO.

Het verzuimbeleid

Het verzuimbeleid op de Anna MAVO is er op gericht het verzuim en de achterliggende oorzaken zo snel mogelijk in kaart te brengen en terug te dringen. Docenten houden de aanwezigheid van hun leerlingen nauwgezet bij. We streven er naar dat voor het einde van iedere les, in het leerlingvolgsysteem duidelijk vermeld staat wie er wel en wie er niet in de les aanwezig waren. Mentoren monitoren het lesverzuim van hun mentorleerlingen wekelijks. Opvallend verzuim wordt tijdens een van de twee wekelijkse mentorlessen met de leerling(en) besproken. Er worden afspraken gemaakt om het verzuim te verminderen. Indien deze afspraken geen duidelijke vermindering van het ongeoorloofde verzuim laten zien dan worden de ouders/verzorgers van de leerling ingelicht. Afspraken worden dan opnieuw bekrachtigd.

De zorgcoördinatoren ondersteunen de mentoren in hun verzuimtaak. Zij kijken o.a. over de schouder van de mentoren mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en kunnen in overleg met de mentor ook contact opnemen met de ouders/verzorgers.

Indien de indruk ontstaat dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het verzuim terug te dringen dan kan de mentor het ondersteuningsteam, bestaande uit een zorgcoördinator of schoolpsycholoog en een begeleider passend onderwijs, inschakelen om samen te kijken naar de achterliggende oorzaken van het verzuim en mogelijke oplossingen. Ouders en leerling worden nauw bij dit proces betrokken. Ouders kunnen te allen tijde in het leerlingvolgsysteem de aanwezigheid van hun kind terugvinden. De school verwacht van ouders dat zij dit iedere twee tot drie weken ook daadwerkelijk doen. Vanuit de school wordt deze verwachting duidelijk geuit op bijvoorbeeld ouder- en voorlichtingsavonden en via de mentoren.

Uiteraard houden we ons aan de wettelijke eisen voor wat betreft het melden van opvallend ziekte- en ongeoorloofd verzuim. In deze gevallen worden respectievelijk de schoolarts en de afdeling leerplicht van de gemeente ingelicht. Ook zij zullen hun bijdrage leveren aan het terugdringen van dit verzuim.

Er is een stappenplan verzuim opgesteld waarin schematisch de acties om het verzuim terug te dringen is weergegeven. Dit schema is terug te vinden op de elektronische leeromgeving van de school (It’s Learning).

VSV (vroegtijdige schoolverlaters) Anna Mavo en Anna Lyceum


2016 2017 2018 2019 2020
Verhuizen 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Werken 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Andere school/opleiding 2,8% 2,7% 2,7% 1,5% 2,3%
School verlaten, vervolg onbekend 0.3% 0.1% 0.0% 0,0% 0,0%

Kwaliteit

Stilstand is achteruitgang. Daarom blijven we werken aan steeds verdere verbetering, verfijning van de kwaliteit van ons onderwijs. Ook als school willen we leren. Dat doen we door te evalueren met ouders en met leerlingen. Ook voeren we kwaliteitsmetingen uit. Hoe ervaren de leerlingen de lessen? Wat vinden de ouders van de school? Hoe ervaren de docenten en andere medewerkers dat? Zo leren we onze sterke punten en verbeterpunten kennen en daar zetten we beleid op.

Secties, teams en individuele medewerkers reflecteren regelmatig op de resultaten en maken indien nodig verbeterplannen.

Doorstroomgegevens Anna MAVO

De doorstroom gegevens van de Anna MAVO en het Anna lyceum liggen boven de norm van de inspectie.

Onderbouwsnelheid (klas 1 t/m 3)*
2017-2018 97,56%
2018-2019 97,71%
2019-2020 97,94%
Norm inspectie 94,63%

* doorstroom van leerlingen (aan de start van leerjaar 3) zonder doubleren of afstromen naar een lager niveau. Het betreft het totale percentage van Anna MAVO en Anna Lyceum.

Bovenbouwsucces (klas 3 en hoger)**
Mavo
2017-2018 86,18%
2018-2019 89,51%
2019-2020 90,45%
Norm inspectie 84,79%

**doorstroom van leerlingen zonder doubleren/zakken of afstromen naar een lager niveau.

Examenresultaten

De examenresultaten zijn belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van ons onderwijs. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten van de afgelopen jaren.

Slagingspercentage Anna MAVO
2013-2014 94%
2014-2015 96%
2015-2016 95%
2016-2017 94%
2017-2018 89%
2018-2019 91%
2019-2020 100%
2020-2021 92%

Zakelijk

Verplichte gegevensverstrekking

Als ouders bent u er voor verantwoordelijk dat de school voor 1 september in het bezit is van een uittreksel van het Gemeentelijke Basis Administratie of eenkopie van een geldig identiteitsbewijs van uw kind (alle leerlingen die zich nieuw hebben aangemeld).

Verzekering

De school heeft een aanvullende collectieve ongevallenverzekering afgesloten op uw kind. Deze verzekering is geldig gedurendehet verblijf op school, de heen- en terugreis van en naar school en tijdens schoolreizen. Materiële schade wordt niet vergoed.

Aansprakelijkheid

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van leerlingen en medewerkers. Het stallen of parkeren van vervoermiddelen gebeurtop eigen risico. Wij raden ten sterkste af om ’s nachts vervoermiddelenin de fietsenstalling te laten staan. Evenzeer raden wij af om waardevollespullen mee te nemen naar school. Leerlingen van 14 jaar en ouderzijn verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Ook voor verlies en / of diefstal van deze identiteitskaart stelt de school zich niet aansprakelijk.

Boeken

Het boekenpakket voor leerlingen van het Anna van Rijn College kan worden besteld bij Van Dijk Educatie. Adresgegevens:

Van Dijk Educatie
Postbus 23, 8260 AA Kampen
Tel: 0900 - 500 40 10, http://www.vandijk.nl

Schoolkosten

Het Anna van Rijn College ontvangt van de overheid een vergoeding voor personeel, voor onze gebouwen en voor schoolboeken en andere lesmaterialen die specifiek door onze school worden voorgeschreven en die noodzakelijk zijn om de lessen te kunnen volgen. Deze vergoeding is sober. Wij streven er naar om ons onderwijs uitdagend en extra aantrekkelijk voor leerlingen te maken. Hier zijn extra kosten mee gemoeid die niet door de overheid bekostigd worden. Voor deze kosten vragen wij ouders om een onderwijsbijdrage.

Het is mogelijk dat activiteiten of programma’s mogelijk collectief niet doorgaan als de inkomsten uit de ouderbijdragen onvoldoende zijn om het aanbod te kunnen financieren.

De directie streeft ernaar om de schoolkosten waarvoor wij de ouders een bijdrage vragen zo laag mogelijk te houden. Wij stellen de schoolkosten jaarlijks vast in overleg met de Medezeggenschapsraad. Voor onderstaande kosten heeft de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad instemming verleend.

a. Categorie 1 Gratis lesmateriaal (hiervoor is geen ouderbijdrage verschuldigd);
b. Categorie 2 Materialen en gereedschappen;
c. Categorie 3 Overige schoolkosten.

Ouderbijdragen Anna MAVO 2021-2022

 • Categorie 2

Leerjaar 1 2 3 4
Agenda €11
Tekendoos €15,-
Borg kluissleutel €16,50
Gymkleding (2 shirts) €20,-
Tekenkoffer (leerlingen in 4M met tekenen) €13,50
Jaarboek €15,-
Totaal €62,50 €28,50
 • Categorie 3

De onderstaande activiteiten zijn per leerjaar. Tabel 1 is bedoeld voor leerlingen die Nederlandstalig onderwijs volgen, tabel 2 is bedoeld voor leerlingen die tweetalig onderwijs volgen.

Tabel 1: Nederlandstalig onderwijs

Leerjaar 1 2 3 4
Bijdrage onderwijs* €40 €40 €40 €40
Dansproject €7
Gastles Stikstof (SK) €3
Excursie Den Haag (GS) €7,50
Excursie Aken (Du) €30
Excursie Xanten (GS) €12
Excursie Apenheul (BI) €35
Excursie Water (AK) €30
Diergaarde Blijdorp (Bio) €25
Startweek €15
Sportoriëntatie (Leerlingen in examenklassen) €45
Totaal €99 €43 Afh. van gekozen pakket €95

*De bijdrage onderwijs wordt gebruikt voor de schoolpas, verzekeringen, huur kluisje en de bijdrage aan het cultuuronderwijs en de cultuurpas.

Tabel 2: tweetalig onderwijs

Leerjaar 1 2 3 4
Bijdrage onderwijs* €40 €40 €40 €40
Dansproject €7
Gastles Stikstof (SK) €3
Excursie Den Haag (GS) €7,50
Diergaarde Blijdorp €25
Excursie Apenheul (BI) €35
Little Victorians workshop (Philias Fogg) €29,50
Uitwisseling of buitenland reis €350 €300 €300
Bootcamp €170
Startweek
Excursie Aken (DU) €30
Excursie Xanten (GS) €12
Sportoriëntatie: leerlingen in examenklassen €45
Cambridge Exam €230
Excursie Water (AK) €30
Totaal €478,50 €343 Afh. van gekozen pakket Afh. van gekozen pakket

* De bijdrage onderwijs wordt gebruikt voor de schoolpas, verzekeringen, huur kluisje en de bijdrage aan het cultuuronderwijs en de cultuurpas.

Kosten laptop
Alle leerlingen maken gebruik van een laptop. De school biedt de mogelijkheid om deze aan te schaffen via de Rent Company. Dan heeft u zeker een laptop die voldoet aan de systeemeisen. De kosten voor deze laptop (inclusief het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking) worden aan de Rent Company betaald. Indien er gekozen is voor een maandelijkse betaling worden de termijnbedragen geïncasseerd via een automatische incasso door de Rent Company. Bij de keuze voor een maandelijkse betaling wordt ook een borg van 50 euro in rekening gebracht. Natuurlijk kunt u ook zelf voor een systeem zorgen. Laat u daarbij goed door het Anna informeren over de minimale systeemeisen en benodigde applicaties.

Betaling schoolkosten

Als u het boekenpakket voor het aankomend schooljaar besteld bij www.vandijk.nl, dan zal Van Dijk ook meteen de schoolkosten voor het aankomend schooljaar bij u innen.

Als u de schoolkosten niet kunt betalen

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende onderwijsactiviteiten, zonder dat kosten hierin een belemmering vormen. Daarom hebben we het Solidariteitsfonds in het leven geroepen.

U-pas

Ouders van leerlingen uit o.a. de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, De Bilt en Houten kunnen ook een bijdrage in kosten krijgen via de U-pas. Deze pas, op naam van het kind, vraagt u aan bij de gemeente. Een kopie van deze pas stuurt u op naar de financiële administratie via kas@nuovo.eu. E-mail gelijk met de U-pas tevens een kopie van uw bankpas. Indien u recht heeft op een bijdrage, dan wordt het bedrag door NUOVO aan u overgemaakt. U dient de factuur wel eerst zelf voor te schieten. Voor meer informatie kijkt u op de website van U-pas: www.u-pas.nl.

Lestijden

Ma, wo, do, vr Di
Lesuur 1 08.30 – 09.40 uur 08.30 – 09.40 uur
Lesuur 2 09.45 – 10.55 uur 09.45 – 10.55 uur
Pauze 10.55 – 11.15 uur 10.55 – 11.15 uur
Lesuur 3 11.15 – 12.25 uur 11.15 – 12.25 uur
Pauze 12.25 – 12.55 uur 12.25 – 12.55 uur
Lesuur 4 12.55 – 13.35 uur (r-les) 12.55 – 14.05 uur
Lesuur 5 13.40 – 14.50 uur 14.10 – 14.50 uur (mentoruur)
Lesuur 6 14.55 – 16.05 uur -

Bijzonder verlof

Belangrijke data met betrekking tot schoolactiviteiten, excursies en schoolvakanties staan in de jaarplanning. De jaarplanning kunt u terugvinden op It’s Learning. Daarnaast ontvangt u periodiek de planning via onze digitale nieuwsbrief, Anna Actueel. In principe wordt buiten op de website aangegeven vakanties en vrije dagen geen verlof toegekend. De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek van hun kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn:

1. Vakantieverlof

Als de werkgever geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties (verklaring van werkgever overleggen) of als de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. Het extra vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Per schooljaar mag maar één keer extra vakantieverlof worden verleend, ook als het eerder toegekende vakantieverlof minder dan 10 schooldagen duurde. Een verzoek tot extra vakantieverlof moet u schriftelijk indienen bij de teamleider, uiterlijk zes weken voor de aanvang van het verlangde verlof. Bij te late indiening wordt een tijdige beslissing niet gegarandeerd.

2. Gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten de eigen wil gelegen zaken. Het kan gaan om verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden. Een verzoek om verlof wegens gewichtige omstandigheden moet worden ingediend bij de teamleider.

3. Vervulling van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging

Ook dit verzoek moet worden ingediend bij de teamleider.

Bijlagen

Schoolregels

Onze schoolregels zijn gebaseerd op Anna’s Omgangsregels (zie verderop). Als je je niet aan deze regels houdt, krijg je een waarschuwing. Bij herhaling krijg je te maken met strafmaatregelen. Als ook dat niet helpt, nodigt je mentor of teamleider jou en je ouders uit voor een gesprek. Gezamenlijk maken we dan afspraken voor verbetering en bespreken we wat de gevolgen zijn als verbetering uitblijft. In het uiterste geval kan dit leiden tot schorsing of verwijdering van school.

Bij ernstige vergrijpen nemen wij contact op met instanties buiten school. Als je regelmatig spijbelt of zonder bij de school bekende reden langer dan drie dagen afwezig bent, zoekt de leerplichtambtenaar uit wat daarvan de reden is. Hij kan een proces-verbaal opmaken. Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een boete, krijgen een leerstraf of kunnen in hechtenis worden genomen. Bij luxe verzuim, dat wil zeggen extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming van de school, is de kans op een proces-verbaal erg groot. De school is verplicht dit door te geven aan de afdeling leerplicht van je woongemeente.

De Anna MAVO heeft ten aanzien van kluisjescontrole, alcohol, wapens en drugs het volgende beleid:

 • Kluisjescontrole: in het kader van veiligheid en preventie kan indien daar aanleiding toe is  een kluisjescontrole worden uitgevoerd.

 • Alcohol: op schoolfeesten en andere activiteiten binnen of buiten de school is het gebruik van alcoholhoudende drank niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel bellen we je  ouders met het verzoek je te komen ophalen. Je wordt geschorst en je mag het volgende  schoolfeest niet bijwonen.

 • Drugs: het bezit, gebruik of verhandelen van soft en/of harddrugs is niet toegestaan.  Bij overtreding van deze schoolregel bellen we je ouders met het verzoek je te komen  ophalen. Je wordt geschorst. Bij het verhandelen van drugs schakelen we de politie in.  Tevens bekijken we welke verdere maatregelen we moeten nemen. Verwijdering van  school kan daarbij nadrukkelijk aan de orde komen.

 • Onder invloed zijn van alcohol en/of drugs: het onder invloed van alcohol en/of drugs  zijn op school, tijdens schoolfeesten en andere onder verantwoording van de school  plaatsvindende activiteiten is niet toegestaan.

 • Wapens: wapenbezit is niet toegestaan. Bij overtreding van deze schoolregel bellen we je  ouders en informeren we de politie. Jij wordt geschorst.

 • Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen aanvullende strafmaatregelen volgen.

Anna’s Omgangsregels

De medewerkers, de leerling en de ouders

 • Motiveren hun kind om deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten.
 • Ondersteunen hun kind bij het leren.
 • Bieden hun kind een goede plek om thuis te studeren.
 • Zorgen er voor dat hun kind (op tijd) op school aanwezig is.
 • Berichten school tijdig als dat niet mogelijk is.
 • Gaan met respect om met hun kind, andere leerlingen en werknemers van school.
 • Motiveren hun kind om zich aan de schoolregels en aan afspraken te houden.
 • Moedigen hun kind aan tot veilig gedrag op school en onderweg naar / van school.

Leren

 • Bieden uitdagend en gevarieerd onderwijs.
 • Begeleiden naar zelfstandig leren.
 • Bieden waar nodig hulp.
 • Zorgen voor een goede leeromgeving.
 • Zet zich in om te leren.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor het leren.
 • Plant zijn/haar studie zorgvuldig.
 • Vraagt waar nodig om hulp.

Aanwezigheid

 • Geven tijdig een rooster en melden afwijkingen van het rooster op tijd.
 • Gaan na of leerlingen aanwezig zijn.
 • Nemen bij het vermoeden van ongeoorloofde absentie maatregelen.
 • Is elke dag op school en in de les, tenzij er een goede reden voor absentie is, zoals ziekte.
 • Is op tijd.

Sfeer

 • Gaan met respect om met alle leerlingen en hun ouders/verzorgers, ongeacht hunachtergrond.
 • Stimuleren de leerlingen het beste uit zichzelf te halen.
 • Bevorderen een plezierige, rustige sfeer.
 • Gaat met respect om met medeleerlingen, docenten en onderwijsondersteunendpersoneel, ongeacht hun achtergrond.

Gedrag

 • Stellen duidelijke regels.
 • Zijn eerlijk en consequent in de handhaving van de schoolregels.
 • Spreken anderen aan op hun gedrag
 • Houdt zich aan de schoolregels en afspraken.
 • Werkt mee aan een rustige, veilige en schone school.
 • Spreekt anderen aan op hun gedrag, zonder geweld.

Veiligheid

 • Bieden een veilige omgeving, met voldoende toezicht.
 • Bevorderen veilig gedrag bij leerlingen.
 • Brengt de veiligheid van zichzelf en de rest van de schoolbevolking niet in gevaar.
 • Bevordert dat ook anderen zich veilig voelen op school.

Eigendommen

 • Moedigen leerlingen aan om respectvol met eigendommen om te gaan.
 • Nemen maatregelen om diefstal en beschadiging te voorkomen.
 • Gaat met respect om met de eigendommen van zichzelf, anderen en de school.
 • Moedigen hun kind aan om respectvol om te gaan met eigendommen.

Communicatie

 • Informeren leerlingen en ouders over gedrag en vorderingen.
 • Houden leerlingen en ouders op de hoogte m.b.v. informatieavonden, rapportavonden, nieuwsbulletins en de schoolwebsite.
 • Overleggen met ouders en leerlingen over belangrijke veranderingen.
 • Bieden ouders en leerlingen een luisterend oor.
 • Leest informatie en zorgt dat de informatie de ouders bereikt.
 • Neemt contact op met de mentor, de docent of de teamleider als er aanleiding toe is.
 • Ondersteunt het werk van de leerlingenraad.
 • Lezen informatie van de school en ondernemen actie waar nodig.
 • Bezoeken waar mogelijk informatieavonden en rapportavonden.
 • Nemen tijdig contact op met de school bij problemen.
 • Zorgen dat de school een telefoonnummer heeft waar een ouder/verzorger overdag bereikbaar is.
 • Ondersteunen het werk van de ouderraad

Anna’s Omgangsregels samengevat

1. Ik zet me in om te leren.
2. Ik ben bij mijn lessen en ik ben op tijd.
3. Ik toon respect voor iedereen op school.
4. Ik houd me aan de schoolregels.
5. Ik help mee de school schoon en veilig te houden.
6. Ik ga met zorg om met mijn eigen spullen en met die van anderen.
7. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van schoolnieuws

Bijdragen aan actief burgerschap

Anna is maatschappelijk betrokken! Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn de dertig uur maatschappelijke stage niet meer verplicht. Maar dat wil niet zeggen dat wij als school geen verplichting meer voelen ten aanzien van actief burgerschap. Integendeel!

Door ons als school te richten op de wereld buiten de schoolmuren, stellen wij onze leerlingen in de gelegenheid kennis te maken met enkele belangrijke aspecten van de samenleving. De maatschappelijke stage In de onderbouw draagt daaraan bij. Oogmerk: het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling voor de samenleving te vergroten.

Bevoegd gezag

Het Anna van Rijn College valt onder NUOVO Scholen (Nieuw Utrechts Openbaar Voortgezet Onderwijs). Dit is het bevoegd gezag van de school. Door een mandaat is een aantal bevoegdheden overgedragen aan de rector van de school. NUOVO is het bestuur van alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht. Zie ook: www.nuovo.eu

Het postadres van het College van Bestuur is: Postbus 1415, 3500 BK Utrecht.

Namen en adressen

Samenstelling schoolleiding Anna MAVO en Anna Lyceum

Dhr. M. Nomes (Marco)
Directeur Anna van Rijn College
Kamer 1.10
Telefoon 030 60 40 900

Dhr. T. Kuijs (Toon)
Teamleider ad interim (tweetalig) Mavo
Kamer 1.94 A
Telefoon 030 60 40 900
tkuijs1@annavanrijn.nl

Mw. M.A.C. Pauw (Anita)
Teamleider (tweetalig) leerjaar 1 t/m 3 Lyceum
Kamer Nr. 1.15 C
Telefoon 030 60 40 900
apauw@annavanrijn.nl

Dhr. W.T.J. Luckel (Wouter)
Teamleider (tweetalig) leerjaar 4 t/m 6 Lyceum
Kamer Nr. 1.15 A
Telefoon 030 60 40 900
wluckel@annavanrijn.nl

Samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR)

Onderwijzend personeel
Dhr. P. Vooges (voorzitter), PVooges@annavanrijn.nl
Mw. E. Boogert (vicevoorzitter), EBoogert@annavanrijn.nl
Dhr. S de Bruijne (secretaris), SBruijne@annavanrijn.nl
Dhr. P. Hoff, PHoff@annavanrijn.nl
Mw. M. Moerland, Mmoerland@annavanrijn.nl

Onderwijs ondersteunend personeel
Dhr. R. Adelaar, Radelaar@annavanrijn.nl

Oudergeleding
Mw. A. Herweijer, ada.herweijer@bsl.nl

Leerlingengeleding
Suha Baha
Elena Prins

Instanties

Inspectie van het onderwijs www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: telefoonnummer 1400

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 11 13 111 (lokaal tarief).

Lessentabel

Lessentabel MAVO voor alle leerjaren in 2021-2022

Lessentabel MAVO voor alle leerjaren in 2021-2022

nto/tto

UUR

Vak

1mh

1mh

2m

2m

3m

3m

4m

4m

NTO

A

ak

1

1

1

1

2

2

2

2

NTO

A

bi

1

1

1

1

2

2

3

3

NTO

A

ckv

 

 

 

 

1

1

 

 

NTO

A

dr

1

1

 

 

 

 

 

 

NTO

A

ds

1

1

 

 

 

 

 

 

NTO

A

du

 

 

2

2

2

2

2

2

NTO

A

ec

 

 

1

1

2

2

3

3

NTO

A

en

2

2

3

2

2

2

2

2

NTO

A

fa

2

2

 

 

 

 

 

 

NTO

A

gs

1

1

1

1

2

2

2

2

NTO/tto

A

it

 

 

1

1

2

2

2

2

NTO

A

lo

2

2

2

2

1

1

1

1

NTO

A

ma

 

 

 

 

1

1

 

 

NTO

A

mu

1

1

 

 

 

 

 

 

NTO

A

ne

3

2

2

2

2

2

3

3

NTO

A

ns

 

 

2

2

 

 

 

 

NTO

A

nsk1

 

 

 

 

2

2

2

2

NTO

A

nsk2

 

 

 

 

2

2

3

3

NTO/tto

A

t_uur

0

1

0

1

 

 

 

 

NTO

A

te

1

1

1

1

2

2

2

2

NTO

A

wi

3

3

2

2

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

19

19

19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTO

M

muu

2

2

2

2

1

1

1

1

Lessentabel tweetalige MAVO 2021-2022


Vak

1mht

1mht

2mt

2mt

3mt

3mt

4mt

4mt

ak

2

2

2

2

art

1

1

1

1

bi

2

2

3

3

biy

1

1

1

1

ckv

1

1

dnc

1

1

dra

1

1

du

2

2

2

2

dut

3

2

2

2

ec

2

2

3

3

ecs

1

1

enh

2

2

3

2

ent

2

2

2

2

fre

2

2

geo

1

1

1

1

ger

2

2

gs

2

2

2

2

his

1

1

1

1

it

1

1

2

2

2

2

lot

1

1

1

1

mat

1

1

mth

3

3

2

2

mus

1

1

ne

2

2

3

3

nsk1

2

2

2

2

nsk2

2

2

3

3

pe

2

2

2

2

t-uur

0

1

0

1

sci

2

2

te

2

2

2

2

wi

3

3

3

3

19

19

19

19

muu

1

1

1

1

tuh

2

2

2

2