Schoolgids MAVO 2021 - 2022

Voorwoord

Uitdagend onderwijs, op maat, in een internationaal georiënteerde setting, dát is Anna MAVO!

In deze schoolgids maak je kennis met Anna MAVO, één van de scholen van het Anna van Rijn College. De school is kleinschalig georganiseerd, leerlingen voelen zich veilig en het is bij ons heel gezellig. Er wordt natuurlijk ook hard gewerkt. Naast de gebruikelijke lessen delen we de verantwoordelijkheid voor het leren met elkaar en vragen we leerlingen ook zelf vakken te kiezen. Dat kunnen vakken zijn waar je extra uitleg bij kunt gebruiken of juist vakken waar je meer in wilt verdiepen. Daarnaast is het mogelijk om een eigen talentprogramma samen te stellen. Dit kan door de uitstekende leerlingbegeleiding en omdat we veel gebruik maken van ICT in ons onderwijs. Omdat al onze klassen in een eigen MS Teams omgeving werken is de docent en de begeleiding altijd dichtbij, of we nu online of fysiek lesgeven.

Op de Anna MAVO kun je verschillende opleidingen volgen. Je kunt kiezen tussen één- of tweetalig onderwijs. Alle leerlingen starten in een (tweetalige) mavo/havo brugklas. In het tweede jaar stroom je dan door naar de havo (Anna Lyceum) of de mavo (Anna MAVO). De Anna MAVO en het Anna Lyceum zijn twee scholen onder één dak. Op de tweetalige afdeling krijg je niet alleen les in het Engels, er zijn ook veel extra activiteiten en de leerlingen gaan op uitwisseling. Ook in het Nederlandstalig onderwijs doen we veel aan internationalisering. Zo krijgen de ééntalige leerlingen de mogelijkheid om mee te doen aan uitwisselingen en extra (internationaal georiënteerde) activiteiten. We zijn een kleinschalige en veilige school zijn, waar je uitstekend voorbereid wordt op zowel de havo als het mbo.

Op het Anna vinden we het belangrijk dat iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Daarom hebben we een speciaal talentprogramma voor leerlingen die dat leuk vinden. Denk bijvoorbeeld aan lessen Spaans, vloggen of “Heel Anna bakt”. Het Anna is ook de eerste Microsoft Imagine Academy van Nederland, bij ons kun je allerlei internationaal erkende ICT-certificaten halen. Verder is er een mediagroep met een eigen “Anna van Rijn Kanaal”.

We luisteren ook goed naar de leerlingen. Op regelmatige basis heeft de leerlingenraad overleg met de schoolleiding. Er worden dan dingen besproken die jullie belangrijk vinden.

We zijn trots op onze bijzondere openbare school waar hard werken, gezelligheid en talentontwikkeling iedereen verder helpt. Kortom, het Anna van Rijn is een wereldschool in Nieuwegein!

Marco Nomes

Directeur Anna van Rijn College

Disclaimer

Het Anna van Rijn College volgt de wetgeving ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG.) De schoolgids, de nieuwsbrieven en de website bevatten foto’s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van sociale media (o.a. Facebook en Instagram). Voor het gebruik van beeldmateriaal door de school verwijzen wij de ouders naar de toestemmingsmodule in Magister. Alle ouders worden hier aan het begin van het schooljaar van op de hoogte gesteld.

In de meeste maanden van het afgelopen schooljaar kregen we allemaal te maken met de gevolgen van COVID-19, oftewel het coronavirus. De maatregelen vanuit het RIVM en de overheid leidden ertoe dat de scholen een tijdlang hun deuren moesten sluiten en er een periode was waarbij het onderwijs op afstand werd verzorgd. Gelukkig zijn de scholen vlak voor de zomer weer geopend en kunnen we bij de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 ook weer onze leerlingen verwelkomen. Desalniettemin zullen we dit schooljaar nog de gevolgen ondervinden van het coronavirus. Concreet betekent dit dat we als school de RIVM-maatregelen en -adviezen nauwgezet zullen blijven volgen én opvolgen. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat we een gezonde en veilige (leer)omgeving bieden aan onze leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en andere bezoekers aan de school. Tegelijkertijd laten we ons informeren en adviseren door de onderwijssector en volgen we de regelgeving vanuit het Ministerie van OCW omtrent de coronasituatie. Door mogelijke ontwikkelingen rondom het virus dan wel regelgeving kan het zijn dat informatie in deze schoolgids op een bepaald moment niet actueel meer is. De school zal u in die situatie zo zorgvuldig mogelijk van nieuwe informatie voorzien via de gebruikelijke communicatiekanalen.

De schoolgids is bedoeld voor ouders en leerlingen. Om de tekst zo toegankelijk mogelijk te maken hebben wij voor de jij-vorm gekozen. Om de leesbaarheid te vergroten hebben wij het over ‘ouders’ wanneer we ‘ouder(s) en/of verzorger(s)’ bedoelen. Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ‘hij/zij/hen’ en ‘zijn/haar/hen’ gelezen worden.

Anna van Rijn college

Het Anna van Rijn college is een openbare scholengemeenschap met twee scholen onder één dak:

  • Anna Lyceum: voor (tweetalig) havo, (tweetalig) atheneum en tweetalig gymnasium onderwijs. Leerlingen kunnen bovendien starten in een (tweetalige) havo/atheneum-brugklas.
  • Anna Mavo: voor (tweetalig) mavo. Leerlingen starten in een (tweetalige) mavo/havo-brugklas.