Onderwijs

De manier waarop wij lesgeven

De wereld om ons heen verandert razendsnel en wij veranderen mee. Internet en sociale media bepalen ons leven en maken communicatie sneller, afwisselender en persoonlijker dan ooit. Op je eigen manier kun je overal informatie vandaan halen. Ons onderwijs speelt daarop in. Wij houden rekening met jouw leervoorkeur door verschillende soorten lessen en leerroutes aan te bieden. Een intensieve en persoonlijke begeleiding is daarbij onmisbaar. Laptops en een digitale leeromgeving zijn onze eigentijdse hulpmiddelen. Kortom, echt modern onderwijs!

Anna MAVO

Leren gaat het best als je het kunt doen in een omgeving die veilig en vertrouwd aanvoelt. Vandaar dat onze Anna MAVO kleinschalig en overzichtelijk is. Met een eigen aula, veel eigen lokalen en eigen docenten voor jou en je klasgenoten. Natuurlijk zorgen we voor voldoende uitdaging met een extra zevende eindexamenvak en, voor wie dat wil, talentprogramma’s als de Microsoft Imagine Academy, lessen Spaans, het bouwen van een website en de speciale danslessen.

Uitdaging is leuk. Het brengt je verder. Daarom bieden we naast een mavo/havo-brugklas ook een tweetalige mavo/havo-brugklas aan. Verderop in de schoolgids vind je meer informatie over de tmavo/havo-brugklas. In de brugklas leren we je kennen. Je leert ook jezelf kennen. Samen ontdekken we wat de beste studie aanpak voor je is. Je hebt een eigen mentor die je coacht en met wie je veel contact hebt. Samen komen we het verst!

Leren in jouw tempo, op jouw manier

Niet iedereen leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. Daarom zorgen wij voor verschillende soorten lessen en verschillende leerroutes, helemaal afgestemd op jouw leerstijl en talenten. Geen eenrichtingsverkeer tussen leraar en klas, maar voortdurende feedback zodat jij kunt werken aan jouw leerpunten. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat je uiteindelijk op het juiste niveau terechtkomt, zodat je met een diploma van school gaat. De mentor zal jouw leertraject dan ook steeds met je bespreken en daar waar nodig bijstellen.

Digitale leeromgeving en gebruik laptop

Lessen volg je op het Anna niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten! Daarvoor gebruiken w de elektronische/digitale leeromgeving It'sLearning (ELO). Een digitale leeromgeving kan natuurlijk niet zonder een goed gebruik van computers. Al onze leerlingen hebben de beschikking over een laptop. In de onderbouw leer je werken met de nieuwste versies van de belangrijkste programma’s, waarbij je ook internationaal erkende MOS (Microsoft Office Specialist)-certificaten kunt halen. Alle leerlingen kunnen binnen de kortste keren supersnel met computers werken. Het Anna van Rijn College is dan ook de eerste Microsoft Imagine Academy in Europa! Met de laptop kun je optimaal gebruikmaken van alle digitale mogelijkheden die het Anna MAVO je biedt. Om ervoor te zorgen dat je de digitale leeromgeving altijd op school kunt gebruiken, hebben wij natuurlijk in het hele gebouw Wifi.

De lessen op het Anna

Modern onderwijs met op maat gesneden leertrajecten vraagt om een gevarieerde lesindeling. Daarom heeft de Anna MAVO verschillende soorten lessen met een verschillende lengte, die deels door de leerlingen zelf gekozen kunnen worden en waarin verschillende leerstijlen aan bod komen.

A-lessen

Een Anna-les (A-les) is een basisles van 70 minuten. In deze les ga je na of je alles van It’sLearning hebt begrepen, krijg je (extra) uitleg en ga je aan het werk met begeleid oefenen, toepassingsopdrachten, groepswerk, rollenspelen, etc.

R-lessen

Verder zijn er remedial-lessen (R-lessen) van 40 minuten. In deze keuzewerktijd kun jij je voor een vak bijspkeren of je verdiepen onder begeleiding van een docent. Zo voorkom je achterstanden. Samen met de mentor bekijk je twee keer per periode welke R-lessen je gaat doen. Iedere dag is er een R-les op een vast moment ingeroosterd. In klas 1 en 2 wordt twee keer per week een R-les gebruikt voor mentorzaken; in klas 3 en 4 is dat één R-les. Ook zijn er speciale R-lessen waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven, zoals typelessen, Microsoft Office, Microscopie, etc.

T-lessen

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 komen in periode 3 en 4 in aanmerking voor T(alent)- lessen. Als je aan bepaalde criteria voldoet, dan kun je kiezen uit verschillende lessen waarbij je kunt denken aan Spaans, Frans, het bouwen van een website, Heel Anna Bakt (kooklessen) etc.

Persoonlijke begeleiding

Een goede persoonlijke begeleiding is erg belangrijk. Vandaar dat in klas 1 en 2 iedere week twee R-lessen worden gebruikt voor overleg met je mentor (in klas 3 en 4 is dat één R-les). In deze uren bespreek je je voortgang en leer je studievaardigheden. In overleg met je mentor bepaal je zelf voor een deel je eigen rooster. Ook kun je bij je mentor met uiteenlopende vragen terecht. Daarnaast word je natuurlijk ook begeleid door de vakdocenten en kun je voor bepaalde schoolzaken terecht bij je teamleider en decaan. Je mag veel zelf bepalen, maar je staat er niet alleen voor!

Talentprogramma’s

Niet alleen bij de verschillende vakken, maar ook daarbuiten helpen we jou om je talent verder te ontwikkelen. ICT vinden w zo belangrijk dat wij je leren werken met de nieuwste versies van de belangrijkste programma’s, waarbij je ook internationaal erkende MOS-certificaten kunt halen. Alle leerlingen kunnen binnen de kortste keren supersnel met computers werken. Ook besteden we al in de brugklasveel tijd aan creatieve projecten. Met theater, muziek, dans en beeld. Je kunt speciale talentlessen volgen. Zo is onze film- en theaterclub Studio 1punt46 een talentklas voor leerlingen vanaf klas 3.

Leerjaren

Op de Anna MAVO werken we met een éénjarige brugklas (een dakpanklas mavo/havo), waarna de leerlingen doorgaan naar het tweede leerjaar van de mavo of de havo. Dat geldt ook voor de tweetalige mavo/havo brugklas. In het derde jaar van de mavo beginnen we al met de voorbereidingen op het vierde en laatste leerjaar, het eindexamen. Zo worden de vakken maatschappijleer en CKV al in klas 3 afgerond. De behaalde beoordelingen voor deze vakken komen op je cijferlijst te staan die je ontvangt bij je eindexamen. Daarnaast zijn er vakken waarbij in klas 3 al delen van het examenprogramma worden afgerond met een cijfer dat meetelt voor je examen.

Tweetalig onderwijs en internationalisering

Onze wereld is internationaal. Daar moet je je op voorbereiden. Via internet, e-mail en apps heb je net zo makkelijk contact met je klasgenoten als met iemand aan de andere kant van de wereld. Dat heeft wel gevolgen. Om de interactie met de grote wereld aan te kunnen, is het belangrijk al vroeg ruimer te leren denken, internationaal te leren denken.

Door kennis te maken met andere culturen binnen en buiten Europa leer je verder te kijken dan je neus lang is. Wij vinden dat belangrijk. Niet alles wat Nederlanders normaal vinden is voor anderen even vanzelfsprekend. Bij ons leer je daarmee omgaan.

We hebben partnerscholen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Denemarken, Italië en zelfs China! Ook hebben we een partnerschool in Rundu (Namibië), waarvoor we geld inzamelen zodat aidswezen ook naar school kunnen. Daarnaast zijn er internationale projecten, uitwisselingen en excursies.

MAVO: tweetalig en internationaal

Anna MAVO biedt ook een tweetalige opleiding aan en een (t)mavo/havo brugklas. Daarmee heeft het Anna van Rijn College een aanbod wat nergens anders in de regio mogelijk is. Het Anna van Rijn College heeft zich aangesloten bij ruim 25 pioniersscholen in Nederland die deze vorm van onderwijs ook voor de leerlingen in de mavo mogelijk maken. Het past bij de lange traditie van tweetalig onderwijs die onze school heeft. Eerst in het vwo en later uitgebreid naar havo en daarna dus ook de mavo.

Tweetalige brugklas mavo/havo

Er is een tweetalige brugklas mavo/havo. Dit is een éénjarige brugklas. Dat betekent dat elke leerling na het eerste leerjaar doorstroomt naar de tweede klas van de (t)mavo of de (t)havo. De vakken die de leerlingen krijgen in het Engels tijdens het eerste leerjaar zijn: Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen en LO. Bij sommige vakken werken we tijdens projecten in het Engels. Uiteindelijk hebben de leerlingen die met een mavo-diploma van school gaan 30% van hun onderwijstijd in het Engels gehad. Als een leerling na klas 1 doorstroomt naar de (t)havo, dan komt deze leerling zelfs aan 50% Engels van de onderwijstijd. Dit zijn standaarden die zijn opgesteld door het Nuffic, een landelijke organisatie die de kwaliteit van het tweetalig onderwijs (TTO) bewaakt. Naast de lessen die in het Engels worden gegeven, worden er ook veel extra activiteiten georganiseerd in het kader van tweetaligheid en internationalisering. Denk dan aan een studiereis, een uitwisseling en internationale (theater-)gezelschappen die onze school bezoeken.

Even wennen

Tweetalig onderwijs houdt in dat je steeds meer Engels zult spreken, zo’n 30% van de lestijd. In het begin is het waarschijnlijk even wennen, maar natuurlijk gaan we dat geleidelijk opvoeren. Je krijgt het snel onder de knie, waardoor je Engels binnen no-time goed zal zijn!
Ook krijgen leerlingen een Cambridge certificaat aan het einde van hun tweetalige mavo-opleiding.

In alle vier de leerjaren doe je internationale projecten. Al in de eerste klas wordt gestart met internationale projecten en een afsluitende internationaliseringsweek. In klas twee is een internationale activiteit voorzien waarbij de leerlingen naar Engeland gaan. In leerjaar 3 vindt er een uitwisseling plaats met een Deense school. Leerlingen gaan naar Aalborg en leerlingen uit Aalborg komen naar Nederland. Je leert hierdoor leerlingen van buitenlandse scholen kennen.

Met de (t)mavo/havo op het Anna ben je dus niet alleen goed voorbereid op het mbo of de (t)havo (en daarna het hbo), maar ook op een internationale wereld. Daarbij is doorstroom naar het groeiend tweetalig aanbod in mbo/hbo ook makkelijker voor je geworden.

Cultuur

Cultuur vinden we ook belangrijk om je talenten te helpen ontplooien. In de onderbouw organiseren wij als school een zeer gevarieerd aanbod aan dans-, muziek- en theatervoorstellingen en krijg je lessen drama, muziek, dans en beeldende vorming. Alle leerlingen in leerjaar 3 krijgen het vak CKV (culturele kunstzinnige vorming). Daarin maak je kennis met allerlei vormen van kunst en cultuur. Je kunt in de bovenbouw tekenen als eindexamenvak kiezen. We zijn trots op het werk van onze leerlingen; je ziet het dan ook door de hele school hangen.

Naast de lessen zijn er volop culturele activiteiten op de Anna MAVO. Je kunt op diverse podia je talenten laten zien en podiumervaring opdoen. In de Anna van Rijn zaal, maar ook op andere plekken bieden we een podium voor het vele talent dat op onze school aanwezig is. We zetten de belangrijkste culturele evenementen die voor en vaak ook door leerlingen worden georganiseerd op een rijtje:

  • De Revue. De Anna van Rijn revue is een begrip geworden en niet alleen op onze school. Diverse performances op het gebied van muziek, dans en cabaret volgen elkaar in rap tempo op in een wervelend programma. Leerlingen van de eerste tot en met de zesde klas laten zien wat ze kunnen. De algehele presentatie, organisatie, decor, licht en geluid: allemaal leerlingenwerk!
  • Café Chantant. Kleinschaliger dan de revue. In een intieme sfeer laten leerlingen en docenten horen wat ze op muzikaal terrein in hun mars hebben.
  • Studio 1Punt46. Elk jaar maakt ons talentprogramma Studio 1Punt46 een grootse theatervoorstelling, waarbij er geacteerd, gemusiceerd en vaak ook gedanst wordt. Wij maken een moderne bewerking van een stuk uit het theatercanon, elk jaar aansluitend op het curriculum van een van de talen die onze school aanbiedt.
  • Anna van Rijn lezing. Hoogleraren, staatssecretarissen, ministers, Europarlementariërs ... een lange rij sprekers heeft op de jaarlijkse Anna van Rijn lezing al een betoog gehouden over een actueel onderwerp dat een raakvlak heeft met het onderwijs. Een discussie met leerlingen maakt deel uit van de traditie van deze lezing.
  • Cultuurdag. In samenwerking met theater De Kom (leerjaar 3).
  • Red Nose Day In actie voor leerlingen in Rundu. De rode neuzen staan voor onze Red Nose Day; een dag vol leuke, creatieve en gezellige activiteiten vlak voor de kerstvakantie. De Red Nose Day is een initiatief van het Anna om geld in te zamelen voor de Rundu secundary school in Namibië. Nieuwegein heeft met Rundu een stedenband. Er is een zeer actieve werkgroep binnen de gemeente Nieuwegein met wie wij samenwerken. De afgelopen jaren hebben we deze speciale sponsor- en actiedag op ons programma staan. En met succes: jaarlijks kunnen we met gesponsorde activiteiten op school (sportieve uitdagingen o.a. sponsorloop, verkoop oliebollen en poffertjes, creatieve workshops, veilingen, etc.) een substantiële bijdrage leveren aan de leerlingen van de secundary school in Rundu.
  • Overig. Verder is er nog veel meer te doen op school naast de lessen. Enkele keren per jaar organiseren we een schoolfeest en de examenleerlingen vieren hun laatste schooldag met een gala. Ook Sinterklaas vieren we op zijn Anna’s. Op sportdagen kun je je van je sportieve kant laten zien en vanaf de vierde klas behoort zelfs een hele week skiën tot de mogelijkheden.

Eetcultuur: de gezonde kantine geen wens maar eis!

Scholen in Nederland ontvingen vanuit het voedingscentrum het introductiepakket: ‘De Gezonde schoolkantine aan de slag!’. Onze schoolkantine werkt in lijn met deze regelgeving, en heeft dit vastgelegd in haar beleid. Onze schoolkantine voldoet aan de ‘Richtlijnen Gezonde Schoolkantine’. Wij hebben in 2019 de Gouden Schoolkantineschaal behaald. Goud betekent dat het aanbod ten minste voor 80% uit betere keuzes bestaat.

De basisregels zijn:

  • het aanbieden van betere keuzes per productgroep
  • het opvallend plaatsen van betere keuzes
  • het stimuleren van water drinken

In het assortiment zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd om nog beter te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Zo zijn er snackkomkommers en -tomaatjes toegevoegd. Ook is er de mogelijkheid voor een maaltijd in de vorm van magere yoghurt met muesli en/of fruit in het assortiment. De school voldoet aan de gestelde richtlijnen.