Contact

Namen en adressen

Samenstelling schoolleiding Anna MAVO en Anna Lyceum

Dhr. M. Nomes (Marco)
Directeur Anna van Rijn College
Kamer 1.10

Mw. M. Depmann (Maaike)
Teamleider (tweetalig) Mavo
Kamer 1.94 A
mdepmann@annavanrijn.nl

Mw. M.A.C. Pauw (Anita)
Teamleider (tweetalig) leerjaar 1 t/m 3 Lyceum
Kamer Nr. 1.15 C
apauw@annavanrijn.nl

Dhr. W.T.J. Luckel (Wouter)
Teamleider (tweetalig) leerjaar 4 t/m 6 Lyceum
Kamer Nr. 1.15 A
wluckel@annavanrijn.nl


Samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR)

Onderwijzend personeel

PVooges@annavanrijn.nl
EBoogert@annavanrijn.nl
SBruijne@annavanrijn.nl
PHoff@annavanrijn.nl
Mmoerland@annavanrijn.nl

Onderwijs ondersteunend personeel

Radelaar@annavanrijn.nl

Oudergeleding

Ada Herweijer
Charry Bouman

ada.herweijer@bsl.nl

Leerlingengeleding

Suha Baha
Elena PrinsInstanties

  • Inspectie van het onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl
  • Vragen over onderwijs: telefoonnummer 1400
  • Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, tel: 0900 11 13 111 (lokaal tarief).

Bevoegd gezag

Het Anna van Rijn College valt onder NUOVO Scholen (Nieuw Utrechts Openbaar Voortgezet Onderwijs). Dit is het bevoegd gezag van de school. Door een mandaat is een aantal bevoegdheden overgedragen aan de rector van de school. NUOVO is het bestuur van alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht. Zie ook: www.nuovo.eu

Het postadres van het College van Bestuur is:
Postbus 1415
3500 BK Utrecht